Posted inटेक्नोलोजी

फेसबुक मेसेन्जर एपले स्क्रिनसट लिँदा अलर्ट दिने

फेसबुक मेसेन्जर अब आफ्नो गोप्य च्याटमा ( Secret Conversation) सुविधा अन्तर्गत स्क्रीनशॉट लिए प्रयोगकर्ता लाई अलर्ट दिनेछ । फेसबुकले यो सुविधा एप अपडेट गरेर गोप्य च्याटमा उपलब्ध गराउने छ । यो सुविधाले End-to-End इन्क्रिप्टेड (E2EE) सञ्चार प्रदान गर्दछ। फेसबुकले अब प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ सुविधा प्रदान गर्नेछ, जसमा प्रयोगकर्ताले गोप्य कुराकानी अन्तर्गत लिइएका स्क्रिनसटहरूको जानकारी अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई […]