मिया खलीफा का हालै अपलोड गरिएका इन्स्टाग्राम तस्बिर भाइरल हुदैछन ।

फोटोहरु ब्लैकबेरी पहाड़का हुन यसमा झरना र जंगलका फोटो हरु लाई १६ लाख भन्दा धेरै लाइक भइसकेका छन ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *