Posted inकृषि

अब खेती गर्न लागेको ठाउँको माटोबारे जानकारी वेबसाइटमा मिल्ने, कहाँको माटो कस्तो छ?

अब घरै बसी–बसी आफूले खेती गर्न लागेको ठाउँको माटोबारे जान्न सक्नुहुन्छ। सरकारले एकै क्लिकमा सम्पूर्ण माटोको अवस्थाबारे जानकारी दिने वेबसाइट विकास गरेको छ। सरकारले हाम्रो भू-भाग सुहाउँदो माटोको विद्युतीय नक्सा (डिजिटल सोयल म्याप) पनि तयार गरी वेबसाइट बनाएको हो। बालीनालीबाट राम्रो उत्पादन लिन माटोको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ। गुणस्तरीय माटोमा बाली उत्पादन राम्रो हुन्छ। माटोको अम्लीयपन, […]