Posted inटेक्नोलोजी

Windows 11 को यी सेटिङहरू आजै परिवर्तन गर्नुहोस्, काम गर्ने अनुभव परिवर्तन हुनेछ

यदि तपाईंले भर्खरै Windows 11 इन्सटल गर्नुभएको छ वा Windows 10 देखि 11 लाई अपडेट गर्नुभएको छ भने, हामी तपाईंलाई यस नयाँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा तपाईंको काम गर्ने अनुभवलाई सहज बनाउने केही ट्रिकहरू दिनेछौं। २०२१ मइ मा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज ११ लन्च गरेको थियो । नयाँ Windows 11 मा भिजुअल परिवर्तनहरू धेरै गरिएका छन्, […]